A napenergia Magyarországon

Az Európai Unió intézkedéseivel és támogatásaival arra törekszik, hogy fejlesztésekkel csökkenthető legyen az emberiség energiafüggősége.  Ha minden változatlan marad, akkor az egyre dráguló és csökkenő fosszilis tüzelőanyagok tovább károsítják a környezetünket. De létezik egy jóformán kimeríthetetlen, környezetkímélőbb megoldás, a megújuló energiaforrások használata, ami mindenkinek érdekében állna. Ezért is támogatja a politika is az ezzel kapcsolatos projekteket.

Hazánk sajnos kevésbé fejlett ebben a témában ( 5,4%-os a megújuló energia felhasználása a teljes energiafogyasztásunkban) az élen járó, a zöldenergiát legjelentősebben kiaknázó országokhoz képest, de az Uniós átlagot alapul véve nem állunk olyan rosszul. (5,3%) De ami a leginkább számít, hogy a lehetőségeinkhez mérten ez az arány alacsony.

Hazánkban az éves napsütéses órák száma 1800-2300 között mozog, az évenkénti 1,16 milliárd kWh sugárzási energia kihasználatlansága hatalmas hiba.

A Nap energiájának hasznosítása évszázadokkal ezelőttre nyúlik vissza, a hatalmas “fúziós erőmű”-vel minden napos órában hatalmas mennyiségű energia nyerhető. Korábban ez csak passzív módon volt hasznosítható, napjainkban viszont lehetőség van az aktív felhasználásra is, a legjobb ezek kombinálása.

A passzív hasznosítás az üvegházhatásra épül, a házak fűtésénél van főként szerepe. A környezeti adottságokhoz mérten kisebb-nagyobb mértékben, de valójában minden épületnél hasznosítható a passzív napenergia.

Népi építészetünkben megfigyelhetőek a tornácos parasztházak, amelyeknél a tornác a lapos sugarakat beengedi, a meredeken tűző sugarak elől pedig leárnyékolja az ablakot.

A napenergia aktív hasznosítása még viszonylag új, 20-30 évvel ezelőtt kezdték el alkalmazni. Ennél a folyamatnál a sugárzás energiáját hőenergiává, vagy már elektromos árammá alakítják.

Sajnos Magyarország rosszul áll a lehetséges uniós pályázatok elnyerésében, 2009-es számítások szerint az elérhető összegek mindössze 2,8%-át sikerült csak megszerezni.

A legnagyobb akadály leginkább az információhiány és a magas beruházási költségek. Sokan nincsenek kellő ismeret tudatában a napenergia előnyeiről és ezek beruházási támogatásairól, amiken nem csak uniós támogatásokkal, hanem kedvező hazai hitelkonstrukciókkal is lehetne segíteni.