Fűtőfilm, infrafilm telepítés házilag

Könnyen elvesztheti a garanciát vagy elektromos tüzet okozhat, ha nem tartja be pontosan a szabályokat. 

 • szakszerű előkészítés
  • Egyenletes, tiszta aljzat (különösen fűtőfilm esetében, az aljzatbetonba telepítendő fűtőkábelnál természetesen nem feltétel)
  • Érdes, nem egyenletlen felület károsodást okozhat a sérülékeny hőálló vezetékekben, ez pedig zárlathoz vezethet.
  • Amennyiben az aljzat nincs még kellően kiszáradva, vagy a helyiségben előfordulhat párásodás az aljzat felől, úgy az alátét lemezek telepítése előtt párazáró fólia alkalmazása szükséges. Amennyiben ezt elszalasztjuk, a laminált padló megvetemedhet, az áramvédelmi relé pedig kioldhat.
  • Itt meg is jegyzem, hogy áramvédelmi relé alkalmazása kötelező, de praktikus a fűtési rendszerhez a villamos hálózat többi részétől leválasztott külön Fi-relét felszerelni.
 • szakszerű telepítés
  • A csatlakozások jelentik a rendszer gyenge pontját
   • A helytelenül, szakszerűtlenül kivitelezett csatlakozások az idő teltével elektromos tüzet okozhatnak
   • Minden esetben használjon célszerszámot, hiszen azzal lehet megfelelő erősségű és egyenletes szorító nyomást kifejteni
   • A laza kötések túlmelegednek, és tüzet okozhatnak.  
  • A lépésálló alátétnek használt anyag többnyire XPS, ami szigetelő anyag, tehát padlókiegyenlítés céljából a fűtőfilm feletti elhelyezése tilos több okból is.
  • Az alátétekre telepítendő hőtükör fólia elméletileg nem padlóba való, hiszen a hővisszaverő képessége, célja nem kamatoztatható, azonban tapasztalati úton elmondható, hogy a fűtőfólia fűtési hatékonyságát növeli.
  • A filmek összeköttetésére hőálló vezeték használandó, mely szilikon szigetelésű és ezáltal jelentősen sérülékeny.. Telepítésnél rendkívüli figyelmet kell szentelni arra, hogy a vezetékek szigetelése nehogy megsérüljön, ugyanis zárlatot okozhat. 
   • Az aljazatbeton egyenletesen sík legyen, különösen figyelve arra, hogy ne legyenek benne éles részek.
   • A vezetékeket be kell süllyeszteni a lépésálló alátétbe úgy rögzítve, hogy azok ne csúszhassanak be az alátét alá, ugyanis nagyobb terhelés hatására sérülhetnek és zárlatot okozhatnak.
   • Amennyiben a vezetékeknek keresztezniük kell egymást, figyeljünk arra, hogy a telepítéshez használandó 5 mm vastag alátétnél ne legyek vastagabbak egymáson áthaladva, ugyanis rendszeres nagyobb nyomás hatására sérülhetnek, és zárlatot okozhatnak. Ezen helyeken be kell süllyeszteni az aljzatbetonba vagy a padlókiegyenlítőbe is. 
  • A filmek elhelyezkedése, egymástól való távolsága is fontos.
   • Ha távol helyezi el egymástól a filmeket, akkor a padló hőmérséklete nem lesz egyenletes.
   • Egymást nem fedhetik a filmek.
  • A telepített filmek tetejére olyan anyagot fektessünk le, ami nemcsak védi a fűtőfilmeket a padló diletálása közben lejátszódó tágulás miatti súrlódástól, de jól vezeti is a hőt.
  • Az álmennyezetbe telepített filmek esetén nem szabad az alumínium profilon keresztül, a profilra telepíteni a  a filmeket.
  • Vasbetonba, aljzatszigetelésre telepített filmek esetén gyakran előforduló jelenség, hogy az áramvédelmi relé kiold. 
  • A termosztát villamos túlterhelésének eredménye a termosztát rövid élete, mely azt is jelentheti, hogy akár évente le kell cserélnie a termosztátot azon helységekben, ahol a szükségesnél nagyobb terhelést kap a termosztát
  • A névlegesen 16 ampert kapcsolni képes termosztátok csak jelentősen kevesebb terhelést képesek kapcsolni, ezért mágneskapcsoló kiépítése szükséges terheléstől függően, vagy több termosztáton kell a terhelést elosztani
  • Természetesen a mágneskapcsoló alkalmazására időben kell gondolni, mert általában az utólagos vezetékezés falbontással jár.
  • A termosztát helyes beállítása, és a termosztát külső érzékelőjének helyes telepítése kiemelt jelentőségű, hiszen ez látja el a padló hőmérsékletének kontrollját
  • Csak olyan termosztát használható elektromos padlófűtéshez, melynek van külső érzékelője, valamint:
   • az érzékelő termisztorja a fűtőfilm alá van telepítve
   • vastag kivitelű termisztor esetén a termisztor be van süllyesztve az aljzatba
   • a menüben be van állítva, hogy a külső érzékelő érzékeljen, és a maximális padlóhőmérséklet ne legyen több 27-28 celsius foknál, a padló gyártó cég előírásainak megfelelően. (Természetesen álmennyezetbe vagy falba telepített fűtőfilm esetén is kötelező a külső érzékelő használata és beállítása, de a kontroll hőmérséklet itt 30-35 celsius fok is lehet).
   • Fontos megjegyezni, hogy a valós padlóhőmérséklet nem mérhető tökéletesen, hiszen a fűtőfilm által leadott sugarak a termisztort és a padlót egyformán érik, azonban a padló folyamatosan átadja a hőt a helyiség levegőjének, a termisztor hőleadás viszont több tényező függvénye, így a megfelelő padló kontroll hőmérséklet csak látszólag határozható meg pontosan csak a termosztát beállításával.
 • mérési jegyzőkönyv készítése telepítés előtt
  • A fűtőeszköz névleges ellenállásának mérésével ellenőrizhetjük, hogy a fűtőeszköz nem gyári hibás, valamint nem sérült szállítás és tárolás közben
  • A külső érzékelő névleges ellenállásának mérésével ellenőrizhetjük, hogy az érzékelő nem gyári hibás, valamint nem sérült szállítás és tárolás közben
  • Amennyiben a külső érzékelő ellenállása nem a megfelelő tartományban van, a termosztát nem fogja érzékelni, és ennek megfelelően nem fog bekapcsolni, helyes beállítás esetén.
 • mérési jegyzőkönyv készítése telepítés után
  • A telepítés előtti mérések végzése, azonban itt azt tudjuk meg, hogy a telepítés során lett-e sérülés a fűtőeszközben vagy a külső érzékelőben.
 • mérési jegyzőkönyv készítése burkolás után
  • A burkolási utáni mérések végzése azért rendkívül fontosak, mert ezzel tudjuk ellenőrizni, hogy a telepítés után, a komplett padló használatbavétele előtt történt-e sérülés. 
 • telepítési rajz készítése
 • a garancia levél kitöltése és aláírása
  • Csak szakember által készített mérési jegyzőkönyv és aláírt garancia levél érvényes.
  • Biztos ismeri a mondást, a villanyszerelő egyik lába a temetőben, a másik a börtönben
  • Ön átvállalja a felelősséget?